MFA Verhulstplein

Giesbers Rotterdam heeft in samenwerking met Spring architecten de Design & Build selectie van de Nieuwbouw M.M. Boldingh, De Populier en Onno DAK -Stichting Lucas Onderwijs gewonnen.

Nutsschool M.M. Boldingh is sinds 1988 gesitueerd aan het Verhulstplein in Den Haag. Ook kinderopvang Onno Dak bevindt zich op deze locatie. De school voldoet niet meer aan de huidige eisen voor een goed schoolgebouw. Besloten is om de bestaande gebouwen te slopen en op dezelfde locatie nieuwbouw te realiseren. In de nieuwe huisvesting wordt tevens de Mavo van de Populier ondergebracht. Verder worden in het plan gerealiseerd: twee multifunctionele accommodaties, een gymzaal, buitenruimten, buitenbergingen en fietsenstallingen.

slider2

Basisschool M.M. Boldingh

De basischool M.M. Boldingh is een nutsschool en heeft ongeveer 265 leerlingen en 25 medewerkers. Het Nutsonderwijs kent een traditie van onafhankelijkheid en geeft algemeen onderwijs dat niet gebonden is aan een kerkelijke of politieke overtuiging. Degelijk kindgericht onderwijs. Brede vorming en talentontwikkeling. Op deze kleine school zitten kinderen uit diverse milieus. De wereld in het klein.

Voor meer informatie over basisschool M.M. Boldingh: www.nutsschoolboldingh.nl

slider1

Middelbare school De Populier

Het Christelijk College De Populier is een protestants-christelijke middelbare school voor mavo-havo-vwo. De school heeft ongeveer 1150 leerlingen en 116 medewerkers. Christelijke College De Populier is een Beter Bèta school en wil leerlingen meer meegeven dan een diploma: zij dragen bij aan hun ontwikkeling tot creatieve en verantwoordelijke jonge mensen met oog voor anderen.

Voor meer informatie over Middelbare School De Populier : www.depopulier.nl

slider3

Kinderopvang Onno Dak

Kinderopvang Onno Dak is een onderdeel van Dakkindercentra. Dakkindercentra heeft 60 kinderopvanglocaties in Den Haag, Voorburg en Rijswijk en ruim 100 jaar ervaring in de kinderopvang. Zij zijn specialisten in opvoeding en ontwikkeling. Professionals die weten dat kinderopvang een dienst, maar vooral een vak is. Een vak dat je met je hart uitoefent. Dat je verrijkt als persoon.

Voor meer informatie over Kinderopvang Onno Dak: www.dakkindercentra.nl

Contact

Giesbers Rotterdam
Postbus 11064
3004 EB Rotterdam
Tel: 010-2620122
E-mail: info@giesbersrotterdam.nl

Laatste Tweet

woensdag, juli 18th, 2018 at 11:45pm
De bouwvak staat voor de deur, maar in september beginnen we met de bouw van de ‘Finest of Ockenburgh’. In de duinen bij Kijkduin zullen 78 appartementen worden gebouwd. Maak kennis met projectleider Bert Voskuilen en lees wat hij over het project vertelt: https://t.co/j0VwP9g9cg https://t.co/EaFJJmyW9v